Lilla

Lilla lektörspaketet är lämpligt för dig som vill ha ett övergripande utlåtande av manusets styrkor och eventuella svagheter. Jag läser hela ditt manus och ger dig kortfattade, konstruktiva råd hur du kan gå vidare, och begränsar responsen till ett par A4-sidor. Korrekturläsning ingår inte.

Startkostnad 5.200 kronor + 10 kronor/manussida från sida 25.

När vi är överens om att jag ska läsa ditt manus skickar jag en faktura beräknat på manusets omfång. Så snart betalningen är registrerad påbörjar jag arbetet. Priset gäller för privatpersoner. (För företag se annan prislista >>)

Jag föredrar att få ditt manuskript via mejl (filformat Word).

Följande gäller:
• teckenstorlek minst 12 punkter.
• radavstånd minst 1,5 och inte mer än 65 nedslag per rad.
• typsnitt, Times New Roman, Garamond eller motsvarande serif.
• sidnumrering ska finnas.
• titel och ditt namn ska finnas, gärna som fotnot så att det syns på varje sida.

 

Korrekturläsning och redigering ingår inte i lektörsuppdraget.