Lilla

Lilla lektörspaketet är lämpligt för dig som vill ha ett övergripande utlåtande av manusets styrkor och eventuella svagheter. Jag läser hela ditt manus och ger dig kortfattade, konstruktiva råd hur du kan gå vidare, och begränsar responsen till ett par A4-sidor. Korrekturläsning ingår inte.

Startkostnad 5.200 kronor + 10 kronor/manussida från sida 25.

När vi är överens om att jag ska läsa ditt manus skickar jag en faktura beräknat på manusets omfång. Så snart betalningen är registrerad påbörjar jag arbetet. Priset gäller för privatpersoner. För företag tillkommer moms 25%.

Jag föredrar att få ditt manuskript via mejl (filformat Word).

Följande gäller:
• teckenstorlek minst 12 punkter.
• radavstånd minst 1,5 och inte mer än 65 nedslag per rad.
• typsnitt, Times New Roman, Garamond eller motsvarande serif.
• sidnumrering ska finnas.
• titel och ditt namn ska finnas, gärna som fotnot så att det syns på varje sida.

Om du ändå vill skicka ditt manus som utskrift gäller även:

• Manuset får inte vara skrivet för hand.
• Skicka inte original.
• Om du vill ha det utskrivna manuset i retur, bifoga ett frankerat kuvert med ditt namn och adress.

 

För läsning av noveller, kontakta mig. Jag korrekturläser inte.