Stora

Stora lektörspaketet är lämpligt för dig som vill ha en mer omfattande respons. Jag går på djupet med ditt manus, reflekterar, resonerar, delar mina synpunkter. Jag detaljgranskar inte. Det är alltså inte en redaktörstjänst.

Du får respons på struktur, form och innehåll, dialog, gestaltning av miljö och karaktärer, hur berättarkurvan, handlingen, scenerna och berättarrösten fungerar. Jag ger tips och förslag hur du kan komma vidare med ditt manus.

Varje lektörsuppdrag är unikt, och textens behov styr responsens riktning och omfattning. Det är inte säkert att vi har samma syn på vad som är manusets svagheter. Om det visar sig att ditt manus kräver stora omarbetningar från grunden förbehåller jag mig rätten att ge dig ett kortare utlåtande, fortfarande konstruktivt, men på en mer övergripande nivå.

Om du känner dig osäker på om ditt manus är tillräckligt färdigt för det stora paketet rekommenderar jag att du börjar med mini-paketet på max 10 sidor. Arbetar du sedan vidare med ditt manus och vill anlita mig för ett lektörsutlåtande inom ett år ger jag dig 15% rabatt på startavgiften.

Startkostnad 6.500 kronor + 10 kronor/manussida från sida 25.

När vi är överens om uppdraget får du en faktura beräknat på manusets omfång. Så snart betalningen är gjord påbörjar jag arbetet. Priset gäller för privatpersoner. (För företag gäller annan prislista >>)

Jag föredrar att få ditt manuskript via mejl (filformat Word).

Följande gäller:
• teckenstorlek minst 12 punkter.
• radavstånd minst 1,5 och inte mer än 65 nedslag per rad.
• typsnitt, Times New Roman, Garamond eller motsvarande serif.
• sidnumrering ska finnas.
• titel och ditt namn ska finnas, gärna som fotnot så att det syns på varje sida.

 

Korrekturläsning och redigering ingår inte i lektörsuppdraget.